Cung cấp tủ điều khiển trạm xử lý nước thải khách sạn Grace - Thái Nguyên

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển trạm xử lý nước thải khách sạn Grace – Thái Nguyên


 

Chủ đầu tư/Owner: Công ty Samkoo Vina – Hàn Quốc.