• bitcoin tang vuot muc dat nguong  3400

    Bitcoin tăng vượt mức, đạt ngưỡng >3400$

    09-08-2017 Tại sao Bitcoin có giá trị cao?  Bitcoin giúp giao dịch không cần thông qua ngân hàng, không tốn phí, hoàn toàn ẩn danh bên cạnh việc ngày càng khó đào khiến đồng tiền này ngày trở nên đắt giá.
”DMCA.com