Hahuco chuyên sản xuất, cung ứng thang máng cáp điện, tủ điện công nghiệp, tủ mạng crack, trạm biến áp, trạm Kios, Trạm 1 cột, ...