Cung cấp tủ điều khiển hệ thống Boiler nhà máy SamSung - Thái Nguyên

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển hệ thống Boiler nhà máy SamSung- Thái Nguyên


 

 

 

 

Chủ đầu tư/Owner: Công ty SamSung – ViNa.