Trạm Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Nhà Máy Kim Sen

Chất thải nhà máy & nước thải sinh hoạt bao gồm rất nhiều chất thải rắn, nước thải và mùi. Trong đó nước thải có mức độ ô nhiễm khá lớn mà đặc trưng nhất là có hàm lượng các chất hữu cơ protein và khoáng chất, mỡ động vật và cacbonate độ đục cao, hàm lượng chất rắn tổng cộng cao và vi sinh vật.

Hàm lượng chất hữu cơ cao trong nước thải là môi trường thuận lợi cho sự phát triển các vi sinh vật, trong đó có các vi khuẩn gây bệnh và khi đổ vào nguồn tiếp nhận sẽ làm ô nhiễm các kênh rạch. Chính vì vậy phải có biện pháp xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Nước thải từ phân xưởng mổ: đây là loại nước thải ô nhiễm khá nặng, phát ra các chất thải giàu chất khoáng, protein và các vi sinh vật. Nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị nhà xưởng và các nguồn khác: các chất ô nhiễm gồm các tạp chất vô cơ, chất hữu cơ hòa tan và các vi sinh vật. Với tích chất của nguồn nước thải như trên thì phương pháp xử lý sinh học yếm khí kết hợp với màng lọc sinh học và xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính là phương pháp xử lý đạt hiệu quả cao và giảm chi phí vận hành của trạm đồng thời có độ tin cậy cao.


Từ nhà máy, nước theo các mương dẫn tự chảy về hệ thống xử lý nước thải vào hố bơm, trước khi nước thải vào hố thu nước thải được bơm qua máy tách rác tự động để tách rác thải rắn ra khỏi nguồn nước, rác thải như bọt nhôm, dầu mỡ, các chất thải sinh hoạt…. Do đặc tính của nước thải nhà máy có độ nhớt, chất lơ lửng cao và pH thay đổi. Do vậy, cần phải giảm độ nhớt, chất lơ lửng và điều chỉnh pH của nước thải trước khi đưa vào khối công trình xử lý sinh học. Nước thải từ hố gom sẽ được bơm qua thiết bị tách dầu và lắng cặn. Sau khi giảm độ nhớt, chất lơ lửng và pH được điều chỉnh cho phù hợp, nước thải sẽ được bơm chìm đặt trong bể điều hòa 01 bơm lên bể xử lý yếm khí ANAEROBIC FILTER . Nước thải sau xử lý yếm khí sẽ chảy qua khối bể AO, rồi qua bể lắng đứng phân phối nước qua ống trung tâm, loại bể này cho phép giảm được kích thước bể phù hợp với qui mô và mặt bằng của trạm.


Do đặt tính nước thải đầu vào và đầu ra yêu cầu như trên, sau khi nước qua bể lắng sẽ chảy sang bể trung gian 06 rồi được bơm qua hệ thống lọc để đảm bảo đầu ra ổn định và đạt tiêu chuẩn. 
Dựa trên đặc tính nước thải của nhà máy và yêu cầu công nghệ HAHUCO với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp đã thiết kế lắp đặt và đi vào vận hành hệ thống 1 cách an toàn đạt đúng tiêu chuẩn TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994)