Dự Án Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Kim Sen KCN Yên Phong -Bắc Ninh

Nước thải là nguồn nước có chứa các chất ô nhiễm môi trường. Vì vậy trước khi thải ra môi trường xung quanh, nước thải cần phải được xử lý theo quy trình công nghệ tương thích để đạt tiêu chuẩn cho phép. Để đảm bảo tiêu chuẩn này, nước thải trước và sau khi xử lý cần được kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ô nhiễm cơ bản.

Các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải cũng như chất lượng nước mặt, nước ngầm - nơi tiếp nhận nước thải nhằm tiến tới mục tiêu phát triển bền vững.Để đáp ứng những yêu cầu trên HAHUCO với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp đã thiết kế thi công và vận hành hệ thống đi vào ổn định..đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong xử lý nước thải

Địa điểm:          Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Chủ đầu tư:      KIM SEN

Nhà thầu EPC: HAHUCO

Gói thầu:          Trạm xử lý nước thải và nước sinh hoạt sản xuất