electrical outlet 19    06 3 pin standard socket c13 20a max power there mcb2p 25a 4 5ka

Electrical outlet 19 ", 06 3-pin standard socket C13, 20A Max power, there MCB2P 25A 4.5kA

  • Mã sản phẩm:
  • Lượt xem: 599
Xem giá ngay Gọi ngay
- Size: 19 "
- The drive: 6 3-pin socket
- According to standard: C13
- Maximum capacity: 20A
- There MCB2P 25A 4.5kA