Đơn vị “U” là gì?

1U = 1,75 inch = 4.45 cm (1 inch = 2,54cm) Tiêu chuẩn áp dụng: EIA310-D

Đơn vị “U" là gì?

1U = 1,75 inch = 4.45 cm     (1 inch = 2,54cm)

Tiêu chuẩn áp dụng: EIA310-D

Đây là đơn vị mà các nhà sản xuất quy ước dùng để đo chiều cao của thiết bị. Khi tài liệu ghi switch/hub/router/server 1U có nghĩa là chúng có chiều cao 1U. Nếu quan sát các thiết bị như switch, hub, router, server… dành cho doanh nghiệp (không phải loại dành cho gia đình, văn phòng nhỏ), bạn sẽ thấy chiều cao của chúng là bội số của U, chẳng hạn 1U, 2U, 4U, 5U….

Dưới đây là hình ảnh mô tả 1U và hình ảnh về chuẩn 19″

Đơn vị U là gì