dc fan   140 mm diameter

DC Fan - 140 mm diameter

  • Mã sản phẩm:
  • Lượt xem: 760
Xem giá ngay Gọi ngay
- Dimensions: 150 x 150mm
- Current: One Way
- Voltage: 48V