220v ac ventilation fan box

220V AC ventilation fan box

  • Mã sản phẩm:
  • Lượt xem: 693
Xem giá ngay Gọi ngay
- Dimensions: 120 x 120mm
- Alternating current
- Voltage: 5A-220V