12 3 pin socket c13 standard normal capacity max 30a 32a 2p mcb 4 5ka

12 3-pin socket C13 standard normal capacity Max 30A, 32A 2P MCB 4.5kA

  • Mã sản phẩm:
  • Lượt xem: 769
Xem giá ngay Gọi ngay
- Size: 12 sockets
- Number of holes: 3-spoke
- According to the standard: the standard C13
- Maximum capacity 30A
- There MCB2P 32A 4.5kA