• thiet bi dien tu co kha nang tu phan huy

    Thiết bị điện tử có khả năng tự phân hủy

    22-11-2016 Việc nghiên cứu thiết bị điện tử có khả năng tự phân hủy sẽ giảm thiểu được một lượng lớn rác thải điện tử trong tương lai, đồng thời sẽ là một bước tiến lớn trong y học khi cấy ghép các mạch điện tử vào cơ thể